In de afgelopen jaren is er veel veranderd op het gebied van vaccinaties en vaccinatie-schema’s. Waar bv 10 jaar geleden standaard elk jaar de ″grote cocktail″ (Distemper, Hepatitis, Parvovirus, Adenovirus, Para-Influenza & Leptospirose) gegeven werd, is dit in de afgelopen jaren veranderd naar alternerend vaccineren.

ALTERNEREND VACCINEREN

Alternerend vaccineren is gebaseerd op langdurig en uitgebreid onderzoek waaruit is gebleken dat voor verschillende vaccinaties een ruimer interval dan één jaar gehanteerd kan worden zonder dat de bescherming van het dier hieronder lijdt. Bij alternerend vaccineren hanteren wij het volgende schema:

Honden:

Pups op 6 weken leeftijd: Hondenziekte en Parvovirus (puppy DP)
Pups op 9 weken leeftijd: Parvovirus en Leptospirose (Parvo C + L4)
Pups op 12 weken leeftijd: Distemper, Hepatitis, Parvovirus, Adenovirus, Para-Influenza & Leptospirose (DHP + L4)

Honden op 1 jaar leeftijd: DHP + L4 (= grote cocktail)
Honden op 2 & 3 jarige leeftijd: L4
Honden op 4 jaar leeftijd: DHP + L4

Honden worden dus alternerend met een interval van 3 jaar gevaccineerd met de grote cocktail (DHP en L4) en tijdens de 2 tussenliggende jaren, jaarlijks gevaccineerd tegen Leptospirose (L4). Eventueel is dit schema aan te vullen met een separate vaccinatie tegen Kennelhoest (jaarlijks), Rabiës (1x per 3 jaar) en/of de ziekte van Lyme (jaarlijks).

Katten:

Kittens op 9 weken leeftijd: Katten- en Niesziekte (Panleukopenie, Herpes en Calici = Tricat)
Kittens op 12 weken leeftijd: Katten- en Niesziekte (Tricat)

Katten op de leeftijd van 1 jaar: Tricat
Katten op 2 & 3 jarige leeftijd: Ducat (Alleen niesziekte)
Katten op 4 jaar leeftijd: Tricat

Katten worden dus alternerend gevaccineerd met een interval van 3 jaar met de grote cocktail (Tricat) en tijdens de 2 tussenliggende jaren, jaarlijks gevaccineerd tegen Niesziekte (Ducat). Eventueel is dit schema aan te vullen met een separate jaarlijkse vaccinatie tegen Bordetella (voorste luchtweginfecties) en/of Rabiës (1x per 3 jaar).

Begint het u al te duizelen?
Breng bij een bezoek van uw huisdier aan onze kliniek het vaccinatieboekje mee en wij zorgen dat uw huisdier, bij vaccinatie volgens het alternerend schema, de juiste vaccinatie op het juiste moment ontvangt.

Titerbepaling

Voor zowel honden als katten is het tegenwoordig ook mogelijk om een titerbepaling uit te voeren. Aan de hand van antilichaamniveaus wordt bepaald of vaccinatie op dat moment nodig is of uitgesteld kan worden. Een mooie manier om het juiste moment van vaccinatie te bepalen en echt te vaccineren op maat. Soms houdt de bescherming namelijk nog langer dan drie jaar aan. Bij honden wordt het antilichaamniveau tegen Distemper, Hepatitis en Parvo gemeten en bij katten het antilichaamniveau tegen Panleukopenie, Herpes en Calici. Voor Leptospirose en besmettelijke hondenhoest (Kennelhoest) geeft titerbepaling geen betrouwbare informatie over antilichaamniveaus. Voor deze ziekten moet uw hond jaarlijks gevaccineerd worden. Als u interesse heeft in vaccinatie aan de hand van titerbepalingen dan kan Bie Bijen Dierenartsen u uitstekend helpen. Er zijn 2 manieren om te titeren: De Rapid Test en de Vaccicheck

Rapid Test DHP

Voor de Rapid Test nemen we een beetje bloed af bij uw hond en testen dit op antilichamen tegen Distemper, Hepatitis en Parvo. De test geeft aan of er tegen deze ziektes voldoende (+) of onvoldoende (-) antilichamen zijn. Aan de hand daarvan kunnen we uw hond op maat vaccineren. De test kan direct aansluitend aan de bloedafname uitgevoerd worden en we hebben de uitslag binnen 15 minuten. U kunt hiervoor dagelijks bij ons terecht.

Donderdag Vaccicheckdag

Ook voor de Vaccicheck nemen we een beetje bloed af en testen dit op antilichamen tegen Distemper, Hepatitis en Parvo. De test geeft niet alleen aan of er voldoende antilichamen zijn, maar meet ook een gradatie in antilichamen (0 tot 6+). Voor bloedafname voor de Vaccicheck kunt u iedere dag terecht, eventueel samen met een gezondheidscontrole. De Vaccichecks zelf voeren we op donderdag aan het eind van de dag uit. Dit omdat het uitvoeren van de Vaccicheck meer tijd in beslag neemt dan de Rapidtest. We bellen u vervolgens met de uitslag en overleggen samen over de juiste vaccinatie op maat voor uw huisdier. Neem voor meer informatie telefonisch contact met ons op of kom langs in de praktijk.

Flyer VacciCheck-pagina 1Flyer VacciCheck-pagina 2